Partnerstva za nove trge

Objavljeno:

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 5. 7. 2019, Stran: 1532

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Več na : https://www.podjetniski-portal.si/moj-spletni-prirocnik/20941-javni-razpis-spodbujanje-partnerstev-za-ucinkovitejsi-nastop-na-tujih-trgih-2020-2022

Če tudi v vašem podjetju raste želja po prodoru na tuje trge, izkoristite priložnost, ki vam jo nudi SPIRIT. Mi vam zagotovo lahko pri tem pomagamo s kompetencami iskanja novih partnerjev na tujih trgih.