“Nekaj sem poskušal izvažati, pa mi ni uspelo”

Objavljeno:

Na nedavnem podjetniškem zajtrku na OOZ LJ Vič, 3.5.2019 smo imeli priliko slišati zelo zanimivo prigodo. Eden od udeležencev je komentiral svoj poskus izvoza tako, da je pač poskusil izvažati v Nemčijo, ampak mu ni uspelo. Na moje vprašanje, katere aktivnosti je izvajal, da bi mu uspelo je odgovoril, da je poslal delavca na tečaj nemščine… hkrati pa se v zadnjih 12 mesecih ni udeležil nobene sejemske prireditve iz njegove stroke v Nemčiji, ker pač ne govori nemško…

Seveda je znanje jezika minimalen pogoj za uspeh na nemško govorečih trgih, vsekakor pa je potrebno trg aktivno spoznati, kateri trendi so na ciljnem trgu zanimivi, kdo so glavni igralci in vzpostaviti prve kontakte, pa čeprav z navideznimi konkurenti. Velja načelo, da dandanes ne govorimo samo o konkurenci (competition) ampak predvsem o “konku(renci- sodelo-)vanju” = konkuvanju (ang: “coopetition”). V tej situaciji naš navidezni konkurent naenkrat lahko postane naš partner….

To samo pomeni, da moramo svoja znanja in veščine vsak dan izpopolnjevati. Moja izkušnja pravi, da se je treba premakniti iz cone udobja in preprosto iti v svet, ko imamo v podjetju prave kompetence za to pot. Tudi če so to kompetence zunanjega izvajalca.

Hvala še enkrat OOZ LJ Vič za organizacijo dogodka !